با اجازه ی خدا

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

با اجازه ی خدا

۲ مطلب با موضوع «انتخابات» ثبت شده است

صحبت های حاج حسین یکتا در مورد رهبری انقلاب اسلامی 

دریافتاین عکس رو نیگاه کن و نظر بگذار تا اعصابم خورد نشده دوسی

 

اولیش مربوط میشه به درست فکر کردن در مورد انتخابات

1

 

دومیش مربوط میشه به نترسیدن از حرف دشمن

1