با اجازه ی خدا

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

با اجازه ی خدا

فراماسونری یا شیطان پرستی

دوشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۲، ۰۷:۳۷ ق.ظ


فراماسونری

شیطان

مقدمه:

فراماسونری چیست؟می توان گفت این سؤالی است که بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند.این در حالی است این تشکیلات و اعضای آن،نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات،برای ما مسلمانان امری لازم و ضروری است.کلمه ماسون(mason)یعنی بنّا،فراماسون(freemason)یعنی بنّای آزاد.ماسونی یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جوامع،سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل میکند.کسی که عضو فراماسونری است ماسون یا فراماسون نامیده می شود.ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد.

یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح ( = Antichrist دجال)،یا به تعبیر بعضی از گروه های ماسونی،فرعون جدید(NewPharaoh)آماده کنند.کسانی که توانسته اند به حریم آنها نفوذ کنند به اسناد و مدارک مهمی دست یافته اند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شده اند.

همهء این افراد متفق الرأی هستند:«مسئله یک توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمتم ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی«شیطانی»است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم،بع یک مبارزه وسیع و جهانی دست زده اند.»

ما نیز اینجا به بحث فراماسونری،منشأ،عقاید،و علایم و اهداف آن خواهیم پرداخت.

 

 

منشأ فراماسونری:

در مقدمه اشاره ای به تعریف فراماسونری کردیم،در اینجا به منشأ آن می پردازیم:

فراماسونری عمده ی تعلیمات خود را از حکومت طاقوتی و شیطانی مصر باستان کسب کرده است،هر چند تعالیم اندکی نیز از بقیه ی حکومت های الحادی فرا گرفته است.در هر صورت رد پای حکومت طاقوتی فرعون های مصر باستان را می توان در سراسر تعالیم ماسونی یافت.شواهدی که بر این مدعا صحه می گذارند،به قرار زیرند:

1- نقوش اهرام،مجسمه های ابوالهول و همچنین نوشته های هیروگلیف در سراسر لژها و شریات ماسونی به چشم می خورد.

2-دعاهایی که فرماسون ها می خوانند،مملو از عبارات مصری است که زمان فراعنه استفاده می شد.برای نمونه:(مَعَت نِب مِن آ، مَعَت بَ آ = بزرگ است استاد فراماسونری،بزرگ است روح فراماسونری)

3- یکی از نمادهای که در فراماسونری کاربرد فراوان دارد،علامت و نماد« چشم جهان بین All seeing eye » است که به صورت یک هرم و چشم در انتهای آن می باشد.این نماد مربئط به یکی از خدایان مصر باستان بوده است.

4- شناخته شده ترین نشان ماسونی را می توان در مهر ایالات متحده آمریکا و همچنین بر روی اسکناس یک دلاری یافت.در این مهر یک هرم که بالای آن چشمی درون مثلث جای دارد،ترسیم شده است.علامت چشم درون مثلث در همه لژ و مجلات این گروه به چشم می خورد.

عکس معروف فراماسونری و چشمhorusیا چشمra( خدای خورشید) د ر مصر باستان

5- «ستاره شش گوش»علامت و ناد بحث بر انگیز فراماسونها.

یکی دیگر از علائم مشهور فراماسونری ستاره شش گوش است که از این قرار گرفتن یک مثلث روی دیگری شکل میگیرد.این علامت نشان سنتی یهودیان نیز می باشد و امروزروی پرچم اسرائیل به چشم می خورد.معروف است که سلیمان نبی(ع)اولین بار از آن به عنوان مهر استفاده نمود.بنابراین این علامت مهریک پیامبر و در نتیجه نشانه الهی است.اما فراماسونها تصویر دیگری از آن دارند و آن را نه نشانه سلیمان نبی بلکه یادآور الحاد مصر باستان مصر می پندارند.

در مقاله ای با عنوان«علائم و نمادها در تشریفات ما»به حقایق جالبی اشاره شد است:مثلث متساوی الاضلاع نماد ارزش های برابر است و ماسون هـا آن را با نام ستاره داوود می شناسند که از جای گرفتن یک مثلث متساوی الاضلاع بر روی یک مثلث دیگر شکل می گیرد.امروز آن سمبل قوم یهود می دانند که بر روی پرچم اسرائیل نیز مشاهده می شود.اما در حقیقت اصل آن مصری است.در واقع باید همه نشانه های فراماسونری را در اتباط با معبد سلیمان تفسیر کرد.در قرآن آمده است که بعضی می خواستند به سلیمان نبی(ع) افترا بزنند و وی را ملحد معرفی کنند:

«یهود ار افکار و اوراد جادوگری که شیطان در عصر سلیمان برای مردم می خواندند و یاد می دادند،پیروی می کردند]و آنها را برای پیشبرد مقاصد خود به کار می گرفتند[ سلیمان هرگز به سحر و کفر آلوده نشد».

ماسونها به غلط این تفکرات باطل را به سلیمان(ع) نسبت می دهند و آن حضرت را نماینده الحاد مصری قلمداد می کنند.به همین علت نیز تعالیم خود جایگاه جایگاه خاصی برای او قائلند.

این علامت نماد تعادل بین زن و مرد،طبع سرد و گرم،الهه های ماه و خورشید و......... است.

نکته ی مهم این است که این تفکر تعادل عالم خلقت،متفاوت با دیدگاه اسلام است.در اسلام نیز مفهوم تعادل وجود دارد،اما در دیدگاه اسلامی،این تعادل مخلوق خداوند یکتاست،اما در مکاتب شرک آمیز نامبرده،این تعادل را خدایان مختلفی با کمک هم ایجاد کرده اند.برای مثال در تفکر مصر باستان،از امتزاج قدرت خدایان Isis و Osiris،تعادل در عالم خلقت ایجاد شده است.

ستاره 6 گوشه:نماد تعادل خلقت از دیدگاه مکاتب شرک آمیز

نکته عجیبی که وجود دارد،این است که شیطان پرستان نیز علامت مذکور را قویترین علامت خود می دانند و ازآن در مراسم شیطانی خود استفاده می نمایند.

هدف اصلی شیطان پرستان و فراماسونها به حکومت رساندن Antichrist است؛به همین دلیل است شش گوش،بهترین و قوی ترین نمادشان محسوب می شود.

6- افسانه ایزیس (Isis) یا زن بیوه،نیز از دوران مصر باستان اقتباس شده است.فراماسونها اعتقاد دارند که تمتم ماسون ها فرزندان زن بیوه می باشند.همان طورکه ذکر شد در باور مصریان قدیم،IsisوOsiris الهه های مصر باستان بوداند که در اثر ازدواج آنان تعادل طبیعت بع وجود آمد.بعد از مدتی Osiris مرد و خدای شهر های مردگان گشت.بدین ترتیب Isis بیوه شد.

7- علامت آنخ(Ankh) که نماد Isis است و در لژ های ماسونی به کار میرود.این علامت امروزه به عنوان سمبل جنس زن و نشانه فمینیست ها Feminists) نیز به کار میرود.رواج تفکر فمینیستی در جهان نیز مشکوک بوده واحتمالاً توطئه ای از جانب ماسون ها می باشد.(فمینیسم دیدگاه تساوی حقوق زن و مرد اسلام و سایر ادیان الهی را قبول ندارد و به بهانه ی احقاق حقوق زنان،در جهت اهداف استعماری قدم برمی دارد.)

آنخ امروزی

8- ستون سنگی با نوک هرمی (Obelisk):این نماد که زایندگی و باروری در مصر باستان بوده است،در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است.

توجه کنید که Obeliskهــا دقیقاً به شکل فوق می باشند و به صورت ستون سنگی منشوری شکل هستند که سطح مقطع مربعی دارند و در انتهای آنها نیز همیشه هرم وجود دارد.بنابراین بناهایی که ویژگی های فوق را نداشته باشند، Obeliskمحسوب نمی شوند.

نحوه اوج گیری فراماسونری

همان گونه که دیدیم،منشأ فراماسونری به زمان مصر باستان و فراعنه باز می گردد.سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه این تعالیم به آمریکا و اروپای این دوران راه پیدا کرد و چگونه اوج با مرور در سیر فراماسونری خواهیم دید که عامل گسترش،بنی اسرائیل بوده است.ترتیب وقایعی که به اوج گیری فراماسونری منجر شد،عبارتند از:

1- افول قدرت مصر و نابود شدن فرعون بامهاجرت خواست خداوند متعال و به دنبال رسالت حضرت موسی(ع)
2- مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فرمان خدا به همراه حضرت موسی(ع) و ساکن شدن آنان در صحرای سینا.

3- گوساله پرستی بنی اسرائیل و سپس بازگشت مجدد به دین خدا:به دنبال تأخیر چند روزه ی حضرت موسی(ع) که برای دریافت پیام خدا،به کوه رفته بودند، بنی اسرائیل شروع بع پرستش گوساله سامری کردند و حضرت موسی(ع) پس از بازگشت،این گوساله را از بین بردند و بنی اسرائیل دوباره خدا پرست شدند.

4- پس از درگذشت حضرت موسی(ع)،پیامبران دیگری نیز به سمت قوم بنی اسرائیل فرستاده شدند که از هیچکدام از آنها پیروی نکردند،در نتیجه قوم بنی اسرائیل به تدریج شروع به تعالیم ماسونی مصری کردند.در واقع عده ای از آنان قبلاً این تعالیم را در مصر فرا گرفته بودند.

5- ترویج تعالیم ماسونی در بین بنی اسرائیل و اضافه شدن تعالیم شرک آمیز فلسطینیان باستان(نه اعراب فلسطینی)بع تعالیم مصری و شکل گیری تعالیم مختلط با نام کابالا

(Kabbalah = Cabbalah = Qabalah).

6- حکومت حضرت داوود(ع) و حضرت سلیمان(ع) در اوج قدرت بنی اسرائیل و توقیف وسایل جادوگری توسط حضرت سلیمان(ع).

7- وفات حضرت سلیمان(ع) و بازپس گیری وسایل جادوگری از سوی جادوگران و تهمت جادوگری به حضرت سلیمان(ع) از جانب مردم بنی اسرائیل.

8- ادامه ترویج کابالا(Qabalah)توسط جادوگران و کاهنهن مهابد.

9- تسخیر اورشلیم به دست رومیان:به این ترتیب بنی اسرائیل توانائی حکومت بر خود را از دست دادند و تحت سلطه رومیان دذ آمدند.

10- ظهور حضرت عیسی (ع) و آزار رساندن یهودیان به ایشان.

11- ظهور حضرت محمد(ص) که ایشان هم ازآزار بنی اسرائیل در امان نبودند.

12- فتح اورشلیم به دست ایرانیان که در زمان رسالت حضرت محمد(ص) اتفاق افتاد.

13- باز پس گیری اورشلیم توسط رومیان.

14- فتح اورشلیم به دست مسلمانان.از آن پس نام آن شهر به«بیت المقدس» تغییر یافت.

15- جنگ های صلیبی و رد و بدل شدن بیت المقدس بین مسلمانان و صلیبیان.

16- در پی اشغال قدس توسط صلیبیان،بسیاری از شوالیه و سربازان در قدس ساکن شدند.عده ای از این شوالیه ها،مأمور نگهبانی از معابد مخصوصاً معبد موسوم به معبد سلیمان شدند که اینان شوالیه های معبد نامیده می شدند.در نتیجه این مجاورت و نزدیکی شوالیه ها با کاهنان یهودی معبد موسوم به معبد سلیمان،آنان به تدریج تعالیم ماسونی را از یهود یاد گرفتند.

17- باز پس گیری بیت المقدس توسط مسلمانان و فرار صلیبیان و شوالیه های معبد به اروپا.

18- با فرار شوالیه های معبد،تعالیم ماسونی کابالا توسط همین شوالیه ها به اروپا راه یافت.

19- به دلیل ماهیت شیطانی تعالیم کابالا و مغایرت آنها با تعالیم کلیسا،واتیکان در صدد مجازات و مقابله با شوالیه های معبد بر آمد و بسیاری از آنها اعدام کرد.

20- مهاجرت شوالیه ها به اسکاتلند(در آن زمان پادشاه اسکاتلند از واتیکان تبعیت نمی کرد) و شروع ساخت اولین لژ فراماسونری مخفی در اروپا با نام لژ«وال بیلدرز» یا «لژ کهن اسکاتلند» که امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و از جمله قویترین و مهمترین لژها اروپای امروز نیز می باشد.

21- آغاز فعالیت رسمی ماسون ها در اروپا با ساختن لژهای متعدد در قرن 18.با کم رنگ شدن نقش و قدرت مذهب در قرن18،فراماسون ها فعالیت رسمی خود را آغاز کردند. به تدریج با کاهش سختگیری واتیکان و توسعه ی پروتستانیسم در اروپا،فراماسون ها فعالیت خود را افزایش داده و لژهای زیادی را در سراسر اروپا ساختند؛البته تمام آداب و رسوم فراماسون ها کماکان مخفی و پنهانی صورت می گرفت.زیرا تفکر اکثر مردم اروپا در آن زمان مذهبی بود و در صورت علنی شدن عقاید فراماسونری،حیات این لژها به خطر می افتاد.

22- با استقلال آمریکا در سال 1789،اولین دولت با ارکان ماسونی شکل رفت.

23- تأسیس سازمان ملل متحد با آرمانهای ماسونی در سال 1945.

24- شکل گیری اسرائیل در سال 1948 به عنوان آخرین بازوی اجرای فراماسونری.

25- در سیر تاریخی فراماسونری و روند پیشبرد اهداف،به سال 2006 می رسیم.جنگ با حزب الله در سال 2006 برای رسیدن به چند هدف مهم انجتم شد:تشکیل حکومت نیل تا فرات سلیمان و استارت برای پروژه های (Apocalypse=آخر زمان،و Armageddon= جنگی که صهیونیستها ادعا می کنند جنگ آخر زمان است.)خوشبختانه این پروژه ها موقتاً ناتمتم مانده استو

26- و اقدامات اخیر،کشمکش لفظی با ایران.چرا که ایـــــــــــــران بزرگترین دشمن فراماسونری در جهان است.در حال حال حاضر در تمتمی کشورهای جهان،یا قدرت در د ست ماسون هاست و یا آن کشور تحت تأثیر کشورهای ماسونی است.برای مثال در کشورهای همسایه،کشور ترکیه دارای لژهای ماسونی است و کشور عربستان هم عاری از لژ است،تحت تاثیر آمریکا و اسرائیل(دولتهای با ارکان ماسونی)می باشد.(والله العالم.)

عقاید فراماسونری:

گروه های مختلف ماسونی بعضاً فلسفه ی عقیدتی متفاوتی دارند؛اما با این حال در لا به لای عقایدشان،می توان مشترکات فراوانی نیز یافت.نکته مهمی که وجود دارد این است که فلسفه ی وجودی بسیاری از عقاید ماسونی به طور کامل شناخته نشده اشت،اما این به این معنای عدم وجود این اعتقادات نیست.برای مثال شواهد فراوانی وجد دارد که نشان می دهد اکثر گروه های ماسونی،شیطان را تقدیس می کنند.از جمله:اذعان خود آن ها به تقدیس لوسیفر(یکی از نام های شیطان)و یا استفاده از علایم بی شماری که اکثرآنها توسط گروه های شیطان پرست نیز استفاده می شوند؛با این اوصاف ما می توانیم بفهمیم که ماسون ها شیطــــان پرست نیز هستند.اما هنوز نمی دانیم که چه عاملی آنان را به این تفکر سوق داده است.(البته این تقریباً اثبات شده است که ماسون ها و شیطان پرستان به موجودی به نام ابلیس یا شیطان اعتقاد ندارند،بلکه آنها بزرگداشت شیطان را به عنوان نمادی برای مخالفت با ادیان انجام می دهند.در هر صورت،علت لجاجت بیش از حد آنها با دین و اصرار افراطی آنها بر بزرگداشت شیطان به عنوان نماد ضد دینی،کاملاً روشن نشده است.)نکته ی دیگر اینکه بسیاری از گره های ماسونی شیطان پرست،الهه های ملل باستان را نیز ارج می نهند.از جمله:Isis و Osiris و ... که این مطلب کاملاً اثبات شده است.اما ما نمی دانیم که چرا آنان خداونـــد یـــکتا ذا کنار گذاشته و هم شیطان و هم الهه های متهدد را بزرگ می دارند؟

با این حال بخشی از عقاید ماسون ها که کاملاً اثبات شده اند،عبارتند از:

- ادعای روشنی بخش (Giver of light) بودن شیطان (Lucifer)

- بزرگداشت شیطان و نماد های شیطانی (Satanism)

- اعتقاد به اینکه زن و مرد اولیه،که مقام نیمه خدای دارند،خالق نسل کره زمین هستند نه خداوند یکتا.

- بزرگداشت الهه های ملل باستان،مانند ایزس و لات و ... و احترام به عقاید جاهلی ملل باستان

- اعتقاد قوی به آداب و رسوم مصر باستان که این مطلب کفر آمیز شرک آمیز بودن عقاید آنها را تواماً نشان می دهد.

- اعتقاد فراوان به اومانیسم.

- اعتقاد فراوان به ماتریالیسم(ماده گرایی)و عدم اعتقاد به روح و مسایل فرامادی.

-اعتقاد راسخ به سلیمان(Solomon) نه به عنوان نبی بلکه به عنوان پادشاه،جادوگر و ماسون اعظم.

نکته جالب اینکه اکثر یهودیان نیز چنین اعتقادی دارند.«خداوند نیز در آیه 102 سوره بقره درباره بنی اسرائیل می فرماید:« وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّیَاطِینُ عَلَی مُلکِ سُلَیمَانَ وَ مَا کَفَرَ سُلَیمَانُ وَلَکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعَلَّمُونَ الَّناس السَّحرَ.....»]و پیروی کردند از سخنانی که شیطان در قلمرو سلیمان می خواندند و هرگز سلیمان به خدا کافر نگشت ولیکن شیاطین کافر شدند وسحر به مردم می آموختند.......»

کتاب تفسیر نمونه درباره ی ایه 102 سوره بقره می نویسد:

از احادیث چنین بر می آید که در زمان سلیمان پیامبر،گروهی در کشور او به عمل سحر و جادو می پرداختند,سلیماندستور داد تمام نوشته ها و اورق را جمع آوری کرده،در محل مخصوصی نگهداری کنند.پس از وفات سلیمان،گروهی آنها را بیرون آورده و شروع بع اشاعه و تعلیم سحر کردند؛بعضی از این موقعیت استفاده کرده و گفتند:سلیمان اصلاً پیامبر نبود،گروهی از بنی اسرائیل هم از آنها تبعیت کردند و سخت به جادوگری دل بستند،تا آنجا که دست از تورات نیز برداشتند.هنگامی که پیامبر اسلام(ص) ظهور کرد و ضمن آیات قران اغلام نمود سلیمان از پیامبران خدا بوده است،بعضی از احبار و علمای یهودی گفتند:از محمد تعجب نمی کنید که میگوید سلیمان پیامبر است؟

این گفتاریهود،علاوه بر این که تهمت و افراتی بزرگی نسبت به این پیامبر الهی محسوب می شد،لازمه اش تکفیر سلیمان(ع) بود.به هر حال این آیه فصل دیگری از زشتکاری های یهود را معرفی می کند که پیامبربزرگ خدا،سلیمان را به سحر و جادوگری متهم ساختند،می گوید:«آنها ار آنچه شیاطین در عصر سلیمان برمردم می خواندند،پیروی کردند:« وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّیَاطِینُ عَلَی مُلکِ سُلَیمَانَ».سپس قرآن به دنبال این سخن اضافه می کند:«سلیمان هرگز کافر نشد»« وَ مَا کَفَرَ سُلَیمَانُ».او هرگز به سحر توسل نجست،و از جادوگری برای پشبرد اهداف خود استفاده نکرد،«ولی شیاطین کافر شدن،و به مردم تعلیم دادند:« وَلَکِنَّ الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یُعَلَّمُونَ الَّناس السَّحرَ».

- اعتقاد له قدرت برتر در ماسون صاحب درجه 33:گرو های ماسونی 33مرتبه و33درجه دارند.شخصی که به درجه ی 33می رسد،قدرت زیادی داشته و ماسون اعظم نامیده می شود.این شخص بالاترین مقام لژ را در اختیار دارد.

- اعتقاد بع ظهور ضد مسیح(Artichrist=دجال)یا فرعون جدید(New Pharaoh)در ابتدای(دهه ی اول) قـــــــــرن21 و شروع حکومت جهانی شیطانی توسط او.(البته ممکن است Artichrist مرد نظر ماسون ها،خود تشکیلات فراماسونری باشد).

در هر حال جا دارد که در این قسمت به این نکته اشاره کنیم که گروه هایی مانند فراماسونرها و شیطان پرستان،از شیطان پرستی به عنوان یک نماد برای مبازه با ادیان استفاده می کنند.اعضای این گروه ها در واقع هیچ اعتقادی به مسایل فرازمینی مانند خدا،فرشتگان،شیطان و... ندارند و معتقدند که تنها ماده وجود خارجی دارد.(اعتقاد به ماتریالیسم)اعضای این گروه ها برای نشان دادن دشمنی خود با مذاهب،از نماد(Baphomet) که مربوط به شیطان پرستان باستان است،استفاده نموده و ار آن برای نشان دادن بی اعتقادی خود به عالم آخرت بهره می جویند.

علامات و اعداد در فراماسونری:

علاوه بر علاماتی که د قسمت های قبلی ذکر شد،علامات دیگر و اعداد خاصی مورد توجه فراماسون ها و دیگر گروه های شیطان پرست هستند که اکثر آنها نیز منشأ مصری دارند،هر چند علامت های دیگری نیز از دیگر عقاید الحادی ملل باستان از جمله آرایی های قدیم(نه دین زرتشت)،شرق دور و... اقتباس شده اند.

مهمترین آنها عبارتند از:

1- پرگار و گونیا(یکی از مهمترین و معروفترین علامات).

پرگار وگونیا(که پرگار روی گونیا قرار دارد)از مشهورترین علائم فراماسونری است.اگراز ماسون ها درباره مفهوم این علامت بپرسند،خواهند گفت این نشان نماد علم،نظم مهندسی و تفکرفردگر است.با این وجود این علامت مفهومی کاملاً متفاوت دارد.این موضوع را می توان در کتاب یکی از بزرگ ترین ماسون ها یافت.آلبرت پایک در کتاب خود با عنوان اخلاق و تعصب می نویسد:«گونیا نماد زمین است.این شکل دو گانه(زن و مرد)نماد طبیعت دوگانه ای است که از دوران باستان به خداوند اتلاق می شد و مفهوم مولد تولید کننده یا همان برهما و مایا نزد آریایی ها و اُزیریس و ایزیس نز مصریان را دارد؛مانند خورشید که مذکر است ئ ماه مؤنث.»

یعنی پرگار و گونیا،مشهورترین نماد فراماسونری،نماد الحادی آریایی است به دوران پیش از مسیحیت تعلق دارد.ماه و خورشید نیز که پایک به آنها اشاره می کند،نمادی بسیار بااهمیت هستند و در لژ ها به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.باید افزود این افکار چیزی جز انعکاس عقاید باطل مشرکان پیشین که به پرستش ماه و خورشید می پرداختند نیست.

در وسط اسن دو علامت،G قرار گرفته است.(به اعتقاد فراماسونها،«Goat = بز»نماد شیطان است.نکته جالب دیگر،این که برخی از لژها بر روی علامت پرگار و گونیا،علامت چشم جهان بین نیز حک شده است که نشان دهنده اهمیت فوق العاده ی علامت چشم جهان بین در نزد فراماسون ها می باشد.

نماد پرگار و گونیا ماسونی

2- ستاره 5 گوشه معکوس یا Baphomet.نشان دهنده ی بز یا Goat می باشد.

ستاره 5 گوشه معکوس یا Baphomet

3- دست شیطان یا دست شاخدار.

در تفکر ماسون ها و شیطان پرستان،شیطان شاخ دار Cornuto است و با حرکت دست خود،شیطان را نمایش می دهند.

دست شیطان یا دست شاخدار

علامت Cornuto:

علامتی است که باید در تفسیر آن محطتاطانه عمل کرد.زیرا علاوه بر معنای دست شیطان که در غرب شناخته شده است،معنای دیگری نیز دارد.

برای مثال در بین ناشنوایان این علامت به معنای I love you می باشد.در مناطق آذری زبان ایران و ترکیه و... نیز این علامت نماد بوزقورت(گرگ خاکستری)می باشد که این نماد،در بین آذری ها شناخته شده است.بنابراین Cornuto هنگامی به معنای دست شیطان است که یک فرد شنوای اروپای یا آمریکایی در مکان های متعدد از این علامت استفاده می کند و از سوی دیگر این شخص با گروه های مخفی و مشکوک مرتبط باشد.در ضمن،استفاده از Cornuto در کنار علایم دیگر شیطانی اهمیت دارد.در واقع این علامت تایید کننده است نه اثبات کننده.

4- چلیپای شکسته(صلیب شکسته) یا Swastika: (علامت شناخته شده ی هیتلر و نازی ها).

نکته جالب اینکه این علامت در گروه های ماسونی هم بکار می رود.در شکل طرحی دیده می شود که در بالای آن علامت صلیب شکسته،و در وسط آن ستاره شش گوش مشاهده می گردد که این مطلب ارتباط نازیسم و صیهونیزم را نشان می دهد.(برخلاف ادعای جهان غرب).زیرا هم ستاره شش گوش و هم صلیب شکسته مورد تقدیس ماسون ها هستند.در واقع ریشه های نازیسم و یهودیت صهیونیستی یکی است و نه تنها این دو شوم هیچ تضادی با هم ندارند،بلکه در خدمت یکدیگر نیز قرار دارند.این مسأله خود شاهدی بر رد هــــولـــوکاست است.البته لازم به ذکر است که بعد از جنایات هیتلر اکثر گروه های ماسونی به منظور پرهیز از بدنامی،استفاده از چلیپای شکسته را کنار گذاشتند؛این در حالی ایت که قبل از جنگ جهانی دوم،علامت چلیپای شکسته یک علامت کلیدی ماسونی بوده است.(ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد مه هیتلر نیز ماسون بوده است،اما تحرکات نظامی اش برخلاف مصالح فراماسونری بوده و منجر به مقابله بقیه ماسون ها با وی شده است).

چلیپای شکسته(صلیب شکسته) یا Swastika

جمجمه و استخوان

۵- عدد 666 نماد دجال یا ضد مسیح(Antichrist) یا شیطان.

گاهی به صورت FFF هم این عدد نشان می دهند.چون حرفF،ششمین حروف انگلیسی است.

۶- عدد13:

عدد مقدس ماسون ها و یهودیان است.در حالی که مسیحیان آن را نحس می دانند.فراماسون ها در بسیاری از نمادهای خود،تعداد اجزاء را 13 قرار می دهند.به عنوان مثال در تصویر،ستاره ی شش گوش را با13 ستاره کوچک کشیده اند.در شکل وسط،13 دست گوشه های یک شکل13 داندانه را گرفته اند.در تصویر سمت بعدی هم مربوط به چنگ یک اله ی باستانی،است متعلق به گروه های ماسونی می باشد،تعداد تار ها13 عدد می باشند.

ستاره ی شش گوش را با13 ستاره کوچک

۷- عدد 33

همان طور که گفتیم در فراماسونری،صاحب عدد درجه 33 بالاترین قدرت را داراست.در این سمبل بساری از گروه های ماسونی از جمله در علامت مربوط یک گروه ماسونی شهر(Memphsi)آمریکا(که نام شهر باستانی مصر را بر خود نهاده اند).عدد 33 بکار رفته است.

پرچم یکی از شهر های آمریکا (Memphsi)


اهداف فراماسونری:

1- نابودی تمام مظاهر توحید و یکتا پرستی جهان.

2- به دست گرفتن حکومت و قدرت در تمام کشور های جهان از طریق شبکه ی گسترده ی ماسونی در تمام ممالک دنیا.

3- تخریب مسجدالاقصی و کشف معبد سلیمان و باز سازی آدر قرن 21

عس یادگاری ماسون ها

**عکس یادگاری ماسون ها در کنار معبد کذابی سلیمان،ماسون ها آرزوی ساختن چنین معبدی را در سر می پرورانند و برای تحقق آن،گاه های بلندی برداشته اند**

۴- پر کردن معبد سلیمان ازبت ها و نمادهای ماسونی به عنوان اصلی ترین پرستشگاه ماسونی.

5- برقراری حکومت جهانی شیطانی به پایتختی معبد سلیمان در اورشلیم(بیت المقدس).

6- به حکومت رساندن قدرتمند ترین فراماسون به عنوان نمادیین ضد مسیح (Antichrist=دجال) در ابتدای قرن21.

ذکر یک نکته ی مهم

بعد از ذکر علامات و اعداد مورد استفاده در فراماسونری،ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که برای تطبقین علامت های مذکور برگروها و افراد،باید همواره احتیاط برخورد کرد.زیرا در بعضی از مواقع،علامت ها و لوگوهای بعضی از شرکت ها و سازمان ها در نقاط مختلف جهان،شبیه استفاده می کنند که این چشم،نماد بیننده و مخاطب نلوزیونی است و این مطلب کاملاً منطقی و قابل فهم است.بنابراین در این حالت،چشم موجود در لوگوی مذکور،نشان دهنده ی ماسونی بودن این کانال ها نیست.همچنین چشم پزشکی ها و عینک سازی ها یی که در تبلیغات خود از علامت چشم استفاده می کنند نیز ماسونی نیستند،چرا که حرفه ی آنها در ارتباط با چشم می باشد.از سوی دیگر در بعضی از تصاویر هنری و معماری،ممکن است در اثر روی هم افتادن خطوط،تصاویرمتعددی شبیه به ستاره شش گوش و ستاره پنج گوشه معکوس پدید آید که این تصاویر نیز غیر عمدی بوده و نشان دهنده فراماسون بودن معماران این بنا نیست.

باشد که انشاالله به لطف خدا ناکام و سرنگون گردنند

نظرات  (۱)

سلام 
سربازی دیگر از دیار ولایت بروزم.
baran313.blog.ir
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی