با اجازه ی خدا

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

با اجازه ی خدا

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سلمان فارسی» ثبت شده است

1

او یکی از یاران خالص و با وفای پیامبر بود ،او کسی بود در غم علی (ع) همراهش بود

او کسی بود که اسم میتوانست از آینده خبر دهد    البته به واسطه تقوایش

ولی حرف اصلی من : او میتواند الگوی خوب ما باشد در تمام موارد و ...