با اجازه ی خدا

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

هر بنده ای با اجازه خدا سخن میگوید

با اجازه ی خدا

۲ مطلب با موضوع «فرق ها» ثبت شده است

مقدمه ای بر تاریخچه وهابیت

وهابیت فرقه ای است که با گذشت حدود سه قرن از پیدایش آن،بسیاری از ممالک اسلامی و به خصوص مرکز پیدایش اسلام،سزمین حجاز را تحت تاثیر خود در آورده است.

بدون تردید سوء استفاده از نام اسلام برای تثبیت قدرت،نقطه ی مشترک دو حاکمیت اموی و وهابیت محسوب می شود.دوره اموی در واقع امپراطوری ظالمانه ای بود که بااستفاده از شعارهای اسلامی و بهره گیری از اهرم اسلام،قدرت ظالمانه خود را تحکیم نمود.از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود:«خلافت پس از من سی سال است،سپس حکومت ظالمانه به وجود خواهد آمد».طبق این پیش بینی،دورة اموی را نمی توان بخشی از تاریخ خلافت اسلامی به شمار آورد،بلکه این حکومت،آنچنان که عملکردش نیز آن را نشان داد،حکومتی ظالمانه است.وجه شباهت وهابیت با حکومت اموی فراوان است و مهم ترین آن سوء استفاده از نام اسلام برای کسب قدرت بوده است . وهابیت اسم اسلام و شعارهای اسلامی را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار داده است.


فراماسونری

شیطان

مقدمه:

فراماسونری چیست؟می توان گفت این سؤالی است که بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند.این در حالی است این تشکیلات و اعضای آن،نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات،برای ما مسلمانان امری لازم و ضروری است.کلمه ماسون(mason)یعنی بنّا،فراماسون(freemason)یعنی بنّای آزاد.ماسونی یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جوامع،سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل میکند.کسی که عضو فراماسونری است ماسون یا فراماسون نامیده می شود.ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد.

یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح ( = Antichrist دجال)،یا به تعبیر بعضی از گروه های ماسونی،فرعون جدید(NewPharaoh)آماده کنند.کسانی که توانسته اند به حریم آنها نفوذ کنند به اسناد و مدارک مهمی دست یافته اند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شده اند.

همهء این افراد متفق الرأی هستند:«مسئله یک توطئه است که این توطئه از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمتم ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی«شیطانی»است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم،بع یک مبارزه وسیع و جهانی دست زده اند.»

ما نیز اینجا به بحث فراماسونری،منشأ،عقاید،و علایم و اهداف آن خواهیم پرداخت.